ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ธ.ค. 57 ถึง 03 ม.ค. 58 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา วันที่ 30 พ.ค.58 2558 โทร.084-018-3487 ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สมาทานศีลวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ลาศีล วันทีี่1 มิถุนายน 2558 เวลา
ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สมาทานศีลวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ลาศีล วันทีี่1 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น.
ณ วัดบึงบวรสถิตย์ (วัดอยู่ในตลาดบ้านบึง) ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี แต่งกายชุดขาว กางเกงขายาว หรือผ้าถุง พระมหาสุทธินันท์ ฉนฺทธมฺโม