ติดต่อเรา
วัดบึงบวรสถิตย์
เลขที่ 2 หมู่ 1 (วัดอยู่ในตลาดบ้านบึง)   ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ 089-554-9190
Email : suttinan_manee@yahoo.com


แบบฟอร์มติดต่อ
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ-สกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กรอกรหัส :